5 ESSENTIAL ELEMENTS FOR Mã Số XE CáC TỉNH

5 Essential Elements For Mã số xe các tỉnh

Như vậy, khi thực hiện thủ tục sang tên xe khác tỉnh thì bắt buộc người sang tên phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Như vậy, sang tên xe khác tỉnh sẽ phải đổi cả biển số mới.– QT: xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nư

read more